Quả cầu Thạch Anh trắng 7A 1,42kg

8.820.000 

Quả cầu Thạch Anh trắng 7A 1,42kg – 10cm + đế ba chân. Có chứng thư giám định đá quý đi kèm

Hết hàng